Producció i consum responsable

La superpoblació és un problema cada vegada més preocupant. Hem de començar a prendre mesures perquè estem esgotant tots els recursos naturals i prompte no podrem sobreviure.

El consum energètic és un problema que s’ha de solucionar el més aviat possible, ja que encara que els avenços tecnològics han fet que és reduïsca el consum anual d’energia, se segueix consumint, encara que més lentament que abans. Es preveu que dintre d’uns 12 anys ja no quedaran la major part de les fonts no renovables que utilitzem per obtindre energia.

L’aigua està sent consumida a un ritme increïblement elevat al nostre planeta. L’extracció d’aquest bé de forma potable s’ha triplicat als últims cinquanta anys i com a resposta a tot açò estem rebent moltes sequedats. És la resposta natural davant l’augment de les temperatures provocades per l’alt nivell d’industrialització.

Al món es rebutgen més d’1/4 dels aliments produïts i més del 92% dels residus tèxtils, mentre que, només el 8% són dipositats en contenidors de reciclatge. Aquest nombre tan elevat de materials desaprofitats ens fan veure que hem de prendre mesures urgents.