Que és la sUPERPOBLACIÓ?

La superpoblació és que hi ha molta gent i no hi han prou recursos per a tots.

La població al món ha augmentat molt en els últims 250 anys, passant de 800 milions de persones a més de 7700 milions.Si la població seguix augmentant, en 30 anys serem aproximadament 22000 milions de persones més i l’única solució seria utilitzar les energies renovables, contaminar menys i controlar que es fa amb les deixalles dels éssers humans o prompte s’acabaran esgotant els recursos per a sobreviure.

Causes de la sUPERpoblació

-Increment de la taxa de natalitat.
-Cada vegada hi ha més ones de migracions per raons polítiques, econòmiques i per guerres.
-Una millora en la sanitat i en la qualitat de vida.

Problemes principals de la sUPERpoblació

-Esgotament dels recursos naturals. Cada any és més difícil aconseguir recursos naturals, perquè es van esgotant.
-Degradació del medi ambient, l‘enorme consum de recursos naturals destrueix ecosistemes.
-La desocupació també té a veure amb la superpoblació perquè no hi ha suficients treballs per a tots.
-Cada vegada és més car viure en unes bones condicions, perquè per la desocupació i la degradació del medi ambient hi ha hagut una pujada de preus molt gran.